Vurdering skal gi læring

På Greåker vgs legger vi vekt på at ros og bekreftelse er pedagogikkens kraftigste virkemiddel. Vi vil at vår vurderingspraksis skal bidra til din læring, og derfor har vi som filosofi å ta deg i å gjøre noe godt.

Vår vurderingspraksis skal bidra til din læring. Prinsippene om tydelige mål og kriterier, faglige relevante tilbakemeldinger, råd om forbedring og involvering i vurderingsarbeidet er nedfelt i forskrift til opplæringsloven. På Greåker vgs legger vi vekt på at ros og bekreftelse er pedagogikkens kraftigste virkemiddel. Vi gir positive tilbakemeldinger der målet er å ta noen i å gjøre noe godt.

Klikk for stort bilde

Vurdering og relevante tilbakemeldinger kan brukes til å gi deg svar på viktige spørsmål:

  1. Hvor skal jeg? Dette kan du svare på gjennom å vise til tydelige mål og kriterier i det aktuelle faget og emnet.
  2. Hvor er jeg i min læringsprosess? Dette er tilbakemeldinger som viser hvor du står i forhold til punkt nr 1.
  3. Hva er neste skritt? Dette er en fremovermelding, som forteller deg hva du skal forbedre deg på og hva du skal gjøre for å løfte deg et hakk til neste gang. I fremovermeldingen roser vi i historien og gir 3 gode råd for hvordan du kan løfte deg.

Vi bruker egenvurdering til å øke elevens bevissthet rundt vurderingskriterier og eget faglige ståsted. Forskning viser at elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de blant annet involveres i sin egen læring. Egenvurderinga hjelper elevene med å bli bevisste på målene for opplæringa og til å bli selvregulerte. Vi er en skole som vektlegger egenvurdering og selvregulering, og vi mener at både egenvurdering og selvregulert læring er med på å påvirke elevenes motivasjon og faglige utvikling. God klasseledelse er viktig i arbeidet med selvregulert læring, og selvregulert læring krever at du er tydelig.

Vurderingssituasjoner er fastsatt i prøveplan. Formelen U=P=E er et viktig prinsipp, der undervisningen er lik prøver som igjen er lik eksamen. Vi skaper mestring gjennom å forberede elevene til eksamen. Dermed baserer underveisvurderingen seg på å ta noen i å gjøre noe godt. Det skal være en selvfølge at formålet med all opplæring og vurdering for læring skal gi økt mestring og løft.