Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget
Skolemiljøutvalget
Medlemmer Funksjon
Kristin Danielsen rektor
Grete Normann Tofteberg assisterende rektor
Nina Elisabeth Nilsen (vara) avdelingsleder
Lars Tomtum avdelingsleder
Ingunn Bergli ansatt
Kristine Jacobsen Berger ansatt
Kjetil Kalmar Olsen (vara) ansatt
Cathrine Graff Nyland (vara) ansatt
5 elever + 2 vara velges høsten elever