Elevrådet

Elevrådet
Medlemmer Funksjon
Julia Evelin Stensnes-Martini (2STUE) Leder
Ann Christin Sarmiento Olsen (1STUF) Nestleder
Tobias Kristoffersen Johnsen (2STUA) Sekretær
Brage Minge (3STUE) Økonomiansvarlig
Berivan Golandami (2HEAA) og Drya Karwan Mohilddin (1BATA) Yrkesrepresentant
Emil Mathieu Røgeberg (1STUE) Rettighetsansvalig
Sander Nicolai Andersen (2STUB) Trivselsleder
Darbandi Kimya Ahmadi (1STUD) Arrangementsansvarlig
Simon Berggren Nilsen (3STUB) Styremedlem