Elevrådet

Elevrådet
Medlemmer Funksjon
Da Silva Maria Thamizia Barbosa Leder
Eirik-Mathias Bjørnø Johnsen Nestleder
Sofie Schi Skjølsvold Sekretær
Sturla Storemyr Økonomiansvarlig
Mehmet Eltvik Yrkesrepresentant
Malthe Andrè Ulriksen Rettighetsansvalig
Vetle Andre Ruud Trivselsleder
Anna Cecilie Graarud Arrangementsansvarlig
Lars-Henrik Brenne Nordlund Styremedlem