Ansettelsesråd

Ansatte velges av fagforeningene.

Elevene velges av elevrådet.

Ansettelsesråd Råd for nyansettelser
Ansettelsesråd
Medlemmer Funksjon
Kristin Danielsen rektor
Grete Normann Tofteberg assisterende rektor
Nina Elisabeth Nilsen utdanningsleder
Lars Tomtum (vara) utdanningsleder
Janne Johansen fagforeningsrepresentant
Trond Arnfinn Olsen fagforeningsrepresentant
Marianne Edvardsen fagforeningsrepresentant
Kjetil Kalmar Olsen fagforeningsrepresentant
Lars Thoresen (vara) fagforeningsrepresentant
Randi Olsen (vara) fagforeningsrepresentant
xxxxx xxxxx elev
xxxxx xxxxx (vara) elev

Kontakt

Kristin Danielsen
E-post
Telefon 69 10 20 10
Mobil 926 56 466