AMU Arbeidsmiljøutvalget

Ansatterepresentanter velges av alle ansatte. Leder velges for 1 år av gangen. (veksler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker)

Skolens AMU utvalg består av følgende representanter:

AMU Medlemmene av AMU
AMU
Medlemmer Funksjon
Kristin Danielsen rektor
Ann Kristin Andreassen avdelingsleder
Tone Rosnes økonomiansvarlig
Grete Normann Tofteberg (vara) assisterende rektor
Bjørg-Solveig Lindanger (leder) lærer
Gerd Runhovde lærer
Kjetil Idland lærer

 

Eksterne resurser som tilkalles ved behov:

Representant for bedrifthelsetjenesten, Ringvoll bedriftshelsetjeneste, Tone Ringsrød

Østfold fylkeskommune

Kontakt

Bjørg-Solveig Lindanger
E-post
Telefon 69 10 20 42