AMU Arbeidsmiljøutvalget

Ansatterepresentanter velges av alle ansatte. Leder velges for 1 år av gangen. (veksler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker)

Skolens AMU utvalg består av følgende representanter:

AMU
Medlemmer Funksjon
Kristin Danielsen rektor
Ann Kristin Andreassen avdelingsleder
Tone Rosnes økonomiansvarlig
Grete Normann Tofteberg (vara) assisterende rektor
Jørgen Lange lærer
Frank G. Ulland lærer
Kjetil Idland lærer

 

Eksterne resurser som tilkalles ved behov:

Representant for bedrifthelsetjenesten, Ringvoll bedriftshelsetjeneste, Tone Ringsrød

Østfold fylkeskommune

Kontakt

Bjørg-Solveig Lindanger
E-post
Telefon 69 10 20 42