Greåkervenn

Greåker videregående skole har en visjon om å skape glede i læring.

Greåker vgs ligger i Sarpsborg kommune. Skolen ligger i vakre omgivelser ved Visterflo, som skiller Sarpsborg og Fredrikstad i Nedre Glomma-regionen. Skolen ble bygd i 1978, men er i ettertid utbygd og utbedret.

Greåker vgs har 1000 elever og 170 ansatte.  Vi kan tilby både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram.

 

Vi som arbeider på Greåker vil gjøre vårt beste for at du skal kunne ta viktige steg mot framtidig yrke eller utdannelse. De årene som du går på videregående skole handler selvsagt ikke bare om å forberede deg på et liv som kommer senere. Hver dag på skolen, sammen med dine medelever og lærere, har en egenverdi. Trivsel og arbeidsglede er viktig for at vi skal trives på skole og jobb.  

Å være skoleelev handler ikke bare om å gjøre en innsats for å lære mest mulig for sin egen del, det handler også om å bidra til at medelever trives og får like gode muligheter for å lære som du selv ønsker deg. Har du en slik innstilling, kan vi garantere deg at miljøet på skolen vår vil fortsette å være like godt som det er nå. På Greåker videregående skole mener vi at vi har en skole som er akkurat passe stor. Stor nok til å gi deg gode valgmuligheter om du velger studiespesialisering eller yrkesfag, men ikke større enn at du raskt får oversikt og en opplevelse av å høre til og kjenne mange på skolen.

Det er hyggelig å kunne si hei til mange av dem du treffer i løpet av skoledagen, i korridorene på skolen, på biblioteket eller i kantina. Greåker er et godt sted å lære. Gjennom vårt felles verdigrunnlag som bygger på engasjement, raushet, kreativitet, likeverd og mot ønsker vi å tilby deg de beste muligheter for faglig og personlig utvikling.