Fokusskole

Greåker er en fokusskole og vi arbeider med det å være en flerkulturell skole. Vi synes det rike mangfoldet vi har på Greåker nettopp er det som gjør oss til den spennende og globale skolen som vi skal være

Klikk for stort bilde

Å være en fokusskoler betyr at vi en skole
• som er kommet langt i arbeidet med å være en flerkulturell skole
• der ledelsen og personalet ivaretar mangfoldsperspektiver
• som er villig til å bruke tid på kompetanseutvikling innen fagfeltet både internt og i egne kommunale/regionale nettverk.

Les mer på fokusskoler

Les mer om Globale Greåker

Kontakt

Siri Edsem Lillemoen
E-post
Telefon 69 10 20 50