Smittevern på privatisteksamen

Vi ber alle eksamenskandidater, sensorer og eksamensvakter om å sette seg inn i tiltakene for smittevern før de møter opp til eksamen.Klikk for stort bilde    

Oppdatert: 22.04.2020

De tre grunnpilarer for å bremse smittespredning er:

  1. Syke personer skal ikke møte på eksamen eller på jobb
  2. God hånd- og hostehygiene
  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte. Håndhygiene og det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte.

Smitteforebyggende tiltak

Ønsker du å vite mer om smitteverntiltakene under eksamen?

Informasjonen i punktene over er hentet fra «Veileder om smittevern for privatisteksamen», som ligger på Utdanningsdirektoratets nettsider. Dersom du ønsker å sette deg inn i hele veilederen, kan du lese den her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/privatisteksamen/innledning/