Skal ruste opp uteområdet

Det planlegges ny hinderløype, frisbeegolfbane og klatrevegg i skolegården etter at Greåker fikk tildelt nesten 720 000 kroner i støtte.Klikk for stort bildeFagleder i kroppsøving Unni Bay Johansen og kroppsøvingslærer Frank Hirstad på skolens bakside, hvor de ønsker å bygge både hinderløype og klatrevegg.   

- Vi skal legge til rette for mer bevegelse og inkludering i skolegården, forteller fagleder i kroppsøving, Unni Bay Johansen, og jubler for muligheten skolen nå har fått til å lage et mer spennende uteområde.

Pengene kommer fra Sparebankstiftelsen DNB, spillemidler og RØRE-midler.

- Vi har lenge ønsket oss en mer aktiv skolegård med flere gode samlingspunkter. Når vi også vet at fysisk aktivitet stimulerer til bedre læring, vil vi selvfølgelig ha mer aktivitet inn i skolefagene, friminuttene og etter skolen!

 

Inkludering og folkehelse

Unni er også tydelig på at fysisk aktivitet ikke kun handler om folkehelse, men at det også er et inkluderingstiltak.

- Det handler om å skape gode møteplasser hvor elevene kan ha det morsomt sammen. Vi har basket- og volleyballgrupper for elevene etter skoletid, som er veldig vellykket for å få elevene til å møtes på tvers. Nå ønsker vi å utvide tilbudet slik at vi kan få med enda flere.

Unni forteller at pengene, som skal gå til å bygge klatrevegg, ny hinderløype og frisbeegolfbane, også vil komme nærområdet til gode.  

- Vi ønsker å forskjønne skoleområdet vårt og gjøre det mer attraktivt å bruke også for folk i nabolaget. Dermed er dette et folkehelsetiltak for flere enn skolens elever og en mulighet til å skape et bedre nærmiljø.

Klikk for stort bildeMed utsikt ned mot Visterflo håper Unni og Frank at den nye hinderløypa står klar i løpet av neste skoleår.   

Håper på byggestart til våren

- Pengene skal brukes til å forskjønne skoleområdet vårt og vi kan ikke være for bastante på hvor ting skal ligge. Vi har gjort oss noen tanker om at noen av aktivitetene bør ligge på den siden av skolen som vender ned mot Visterflo, men det er flere som har et ord med i laget – både eiendom og leverandører, så tiden får vise.  

Unni har et håp om at det blir byggestart allerede kommende vår og at alle prosjektene vil være ferdige i løpet av skoleåret 2020-2021.