Lykke til alle avgangsklasser 2019

Torsdag 20. juni var det tradisjonell avslutningsseremoni for de rundt 250 avgangselevene våre på Vg3, med taler og prisutdeling.

3MUSA - Klikk for stort bilde

- Vi har hatt enormt stor tro på deg. Du har vært selve meningen med Greåkerlivet og årsaken til at vi ønsker å lykkes som skole og løse det oppdraget vi er satt til. Å være en god skole, gi dere trygge rammer for å lære og utvikle dere, og vi har lagt til rette for at du nå har den kompetansen du kan bruke videre i livet, sa rektor Kristin Danielsen til elevene.  

Rektor Kristin Danielsen takket elevene for tre flotte, lærerike og morsomme år. - Klikk for stort bildeRektor Kristin Danielsen takket elevene for tre flotte, lærerike og morsomme år.

At Greåker har lykkes med oppdraget sitt, ble bekreftet av russepresident Taj-Jeanette Nordhagen Strømsås.

- Vi fikk vitnemål dere! Hvem skulle trodd det?, sa hun til latter fra salen.

Hun fremhevet samholdet blant elevene som viktig for at hun har hatt tre flotte år på videregående.

Følger drømmen

- Enkelte velger å gå sin egen vei. De følger ikke strømmen, men sin egen drøm. Det å våge å vise at man forfølger en drøm er en viktig ting å gjøre i livet, sa utdanningsleder Nina Elisabeth Nilsen før hun ropte Fredrik André Olsen i 3MUSA opp på scenen.  

Han skal startet på en bachelor i kirkemusikk til høsten og fikk Følge drømmen-prisen.  

Fredriks André Olsen fikk Følg drømmen-prisen - Klikk for stort bildeFredriks André Olsen fikk Følg drømmen-prisen

 

Hardt arbeid og gode resultater

Hardt arbeid var stikkordet for neste pris.

- I salen sitter det 600 6’ere. Noen har fått en, andre har fått mange. Vi er stolte av hver eneste en. Det betyr at dere har jobbet systematisk og flittig over tre år. Vi ønsker å markere symbolsk at noen av dere har tilegnet dere særdeles mye kunnskap gjennom tre år. Det kan sies om kandidatene at de ikke bare er kunnskapsrike, men også rause og deler av kunnskapen sin med andre, sa Nina Elisabeth Nielsen, før Selma Holmquist i 3MUSA og Simon Peder Halstensen i 3STUF ble ropt opp. De har begge 24 6’ere på vitnemålet sitt.

Selma Holmquist i 3MUSA og Simon Peder Halstensen i 3STUF går begge ut med 24 6'ere på vitnemålet sitt. - Klikk for stort bildeSelma Holmquist i 3MUSA og Simon Peder Halstensen i 3STUF går begge ut med 24 6'ere på vitnemålet sitt.

 

Null fravær i tre år

- Å forberede seg på arbeidslivet er noe vi tar alvorlig på Greåker. Det er et samfunnsoppdrag vi har. Det er viktig å stå opp om morgenen og å være tilstede i klasserommet, og det synes vi at vi skal markere. I år har vi ny rekord! Seks elever har null dager og null timer fravær i tre år, fortalte Nina Elisabeth Nilsen.

Elevene helt uten fravær på vitnemålet er:

3STUD Ida Marie Hansen

3STUD Simon Alexander Knøsmoen

3STUE Ragnhild Fluge

3STUF Emilie Hovland

3STUF Siri Mostad Larsen

3SUF Jon Eivind Ytrehorn

Denne gjengen har null i fravær på vitnemålet! - Klikk for stort bildeDenne gjengen har null i fravær på vitnemålet!

 

Klassebilder fra vitnemålsseremonien