Greåker har Østfolds beste elevråd

- Vi har hatt veldig verdige kandidater, men det var ingen tvil om at det var Greåker som skulle vinne, sa elev-, lærling- og mobbeombud Henrikke Bugdø-Aarseth.

Elevrådet på Greåker er kåret til Østfolds beste! - Klikk for stort bildeElevrådet på Greåker sammen med juryen og rektor Kristin Danielsen.

Sammen med leder av opplæringskomiteen Elin Tvete og leder av elevorganisasjonen i Østfold Birk Blikken, delte hun ut prisen til et overrasket og takknemlig elevråd fredag 12. april.

- Det var veldig hyggelig å få en slik premie. Vi har lurt litt på hvorfor Shem (veileder i elevtjenesten, red. anm.) har vært så hemmelighetsfull på hva som skulle skje og hvem som skulle komme i dag, og så var det dette!, var det første elevrådsleder Maria da Silva sa da hun entret scenen.

 

Samhold viktigst av alt

- Vi i elevrådet har jobbet veldig hardt i år for å få til alt vi har ønsket.  Kjernen i elevrådets arbeid har vært å fremme samhold blant elevene.  Vi mener et trygt og godt miljø, basert på gode verdier, også styrker det faglige skolearbeidet.

Maria la vekt på å fremheve resten av elevrådet i sin takketale.

- Jeg vil takke resten av elevrådet - dere er helt rå! Uten samarbeidet vårt hadde vi ikke vært her i dag. En stor takk til ledelsen på skolen, vi hadde ikke fått til dette uten dere.

(Foran fra venstre) Leder av opplæringskomiteen Elin Tvete og elevrådsleder på Greåker Maria da Silva. (Bak fra venstre) veileder i elevtjenesten Shem Feka, elev-, lærling- og mobbeombud Henrikke Bugdø-Aarseth og leder av elevorganisasjonen i Østfold Birk Blikken. - Klikk for stort bilde(Foran fra venstre) Leder av opplæringskomiteen Elin Tvete og elevrådsleder på Greåker Maria da Silva. (Bak fra venstre) veileder i elevtjenesten Shem Feka, elev-, lærling- og mobbeombud Henrikke Bugdø-Aarseth og leder av elevorganisasjonen i Østfold Birk Blikken.

 

Engasjerte pådrivere for et godt skolemiljø

Årets pris er den andre i rekken og formålet er å løfte frem alt det gode arbeidet som legges ned i elevrådene ved Østfolds videregående skoler.  Elevrådene melder selv sin interesse for å bli vurdert, av en jury som består av leder av Elevorganisasjonen i Østfold, leder av ungdommens fylkesråd og elev, lærling og mobbeombudet i Østfold.

- Vi har sett på hvor aktive de har vært, hva de har gjort for skolemiljøet sitt, om de har skapt noe oppmerksomhet i samfunnet og viser samfunnsengasjement, forteller elev-, lærling- og mobbeombud Henrikke Bugdø-Aarseth om kriteriene juryen har arbeidet etter.

- På Greåker kunne vi sjekke av på alle disse tingene. De har ofte elevrådsmøter, de har møter med ledelsen, iverksatt miljøvennlige tiltak, som panteordning og samarbeid med Fredrik II om bussordningen, i tillegg til mange fine arrangementer som APERTUS-dagen, de sosiale hjørnet, Halloween og julefeiring. Summen av dette er godt og viktig for skolemiljøet, så de var en verdig vinner.

 

Struktur og relevans

- Det aller første man legger merke til ved elerådet på Greåker er den voldsomme strukturen de har. Gjennom arbeidet sitt viser de at de har reflektert rundt det de setter i gang og det er en plan som ligger til grunn, sier leder av elevorganisasjonen i Østfold Birk Blikken.

Av viktige arrangementer for elevene trekker han frem APERTUS-prosjektet.

- APERTUS er et godt eksempel på at elevrådet har evnet å løfte blikket. De har fremhevet de utfordringene ungdom møter, som er aktuelle utover skolen. Det er lett at en del tiltak og arrangementer blir vel internt, men det har de unngått. De er også flinke til å se bredden i elevmassen, noe som er veldig viktig.