Fravær som følge av koronavirus

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Egenmeldingsskjema finner du her. Klikk for stort bilde  

Endrede krav til dokumentasjon ved fravær

Det er en midlertidige forskriftsendring frem til 1. august 2020 som innebærer at elever som har fravær av helsegrunner kan bruke egenmelding hvis de er over 18 år, eller få bekreftelse fra foreldrene hvis de er yngre. Endringene vil også gjelde for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole.

Endringene varer til 1. august 2020, så framt det ikke skjer endringer i helsemyndighetenes vurderinger som gjør at den bør forlenges eller forkortes.

Organisert studiearbeid for elever som er i karantene, men symptomfrie

Elever som pålegges å sitte i karantene, men er symptomfrie skal få tilbud om organisert studiearbeid. Det betyr at skolen tilrettelegger slik at elevene i den grad det er mulig kan følge opplæringen (f.eks. digitalt).