Disputerte med forskningsprosjektet Rent VANNskelig

Onsdag 20. november la førsteklassingene på science frem resultatene av forskningsprosjektene sine i en høytidelig disputas med opponenter. Klikk for stort bildeF. v. Michelle Dai, Sofia Santiago Bentzen og Signe Strand Gulbransen har analysert mineralinnholdet i springvann, flaskevann og drikkevannskilde i Fredrikstadmarka. De fant ut at det var vannet ute i marka som inneholdt færrest skadelige mineraler og springvannet som hadde mest. Forekomsten av mineraler henger sammen med pH-verdien i vannet.    

Denne høsten har førsteklassingene på sciencelinja forsket på vann og miljø. Oppstarten var en feltforskningsdag i Ytre Hvaler nasjonalpark. Elevene har laget problemstillinger, hypoteser, forsket og analysert i 3 måneder. Resultatene, i form av forskningsrapporter, ble lagt frem for 150 inviterte gjester, blant annet ungdomsskoleelever på besøk.  

 

Kan planter bli «dritings»?

En av avhandlingene tok for seg etanolens påvirkning på planters vekst.

- Vi hører stadig vekk i media at å drikke alkohol i svangerskapet er forbundet med risiko og at resultatene er veksthemming og misdannelsen hos fosteret. Vi lurte på om dette også skjer med andre organismer, som for eksempel løk, forteller Oscar Midtgaard Tegneby.

 

Forskning på cellenivå

Sammen med Peter Jentoft Van De Vooren, Ann-Christin Sarmiento Olsen, Arion Tahiri har han forsket på hvordan ulike etanolforekomster påvirker løkens celledeling og kromosonavvik. De har forsket ved å tilsette et ulikt antall dråper etanol i vannet løkene har stått i og fikk sterke indikasjoner på at hypotesen om at alkohol reduserer veksten hos løkplanter stemmer.

- Vi tror etanolen forårsaker en brems i celledelingen og at det i sin tur reduserer veksten. Jo høyere etanolkonsentrasjon løkene inneholdt, jo mindre vokste de. Vi oppdaget også en endring i mykhetsgraden og fuktigheten i løken. Men vi hadde noen feilkilder underveis, som at noen av løkene falt ut av vannet. Det gjør at vi ikke kan konkludere med sikkerhet, sier Arion Tahiri.

 

Dybdelæring

- I framtidas skole må vi utvikle lærelyst, nysgjerrighet, skapertrang og kritisk tenkning. Alle er viktige egenskaper for videre studier og arbeidsliv, og ikke minst for å opplever arbeidsglede i hverdagen. Dette forskningsprosjektet har gitt elevene alt dette, samtidig som det er en fin måte å bedrive dybdelæring på, sier avdelingsleder for science Nina Elisabeth Nilsen.

 

Vil forske mer

11 uker med forskning har gitt elevene lyst på mer.  Det har vært en bratt læringskurve, hvor elevene har måttet jobbe ta ansvar for egen fremdrift og sluttresultat.

- Det har vært veldig krevende, men gøy. Og så er det en god erfaring å ha med seg med tanke på videre studier, for på universitet og høyskole så skal man jo forske, sier Oscar.

- Vi vet godt hva vi skal gjøre annerledes neste gang! Vi har lært både rapportskriving, hvordan vi skal disponere tiden og hvordan vi skal unngå feilkilder, skyter Arion inn.

Klikk for stort bildeKan planter bli «dritings»? Det lurte (bak f.v.) Peter Jentoft Van De Vooren, Ann-Christin Sarmiento Olsen, Arion Tahiri og Oscar Midtgaard Tegneby på.  

Klikk for stort bildeOscar Midtgaard Tegneby forsvarte sin gruppes forskningsrapport foran en sal full av scienceelever og besøkende ungdomsskoleelever.

  

Klikk for stort bildeOpponentene Geir Normann Andersen og Jon Olav Hjørnevik stilte kritiske spørsmål under disputasen.   

 

Klikk for stort bildeF. v. Ragnvald Jansen, Mathilde Berg, Sunniva Helene Dahlstrøm og Ane Karoline Costa fant ut at bordene i skolens kantine har en mye høyere forekomst av bakterier enn doringene på skolen, men har heldigvis ikke skilt mellom gode og farlige bakterier.  

 

Klikk for stort bildeF. v. Mika Tomta, Alexander Cuendet og Sigrid Putkowski har undersøkt om de kan finne spor av mikroplast i skjell langs Østfoldkysten.  

 

Klikk for stort bildeF. v. Magnus André Hansen, Ludvig August Grønlien-Magnussen, Jørgen Texmo Grønn og Ronan Hemen Osman har fått bekreftet at bruk av Antibac dreper flest bakterier, men at det er forbausende liten forskjell på håndvask med varmt vann og såpe og kun kaldtvann.  

 

Klikk for stort bildeF. v. Emilie Humlekjær Andersen og Aleksandra Mulicka Jørnli har undersøkt hvorfor blåskjellene forsvinner fra norskekysten. Laura Johanna Wernersen var også på gruppa, men ikke tilstede når bildet ble tatt.  

 

Klikk for stort bildeF. v. Elise Drillestad, Line Dorlöchter og Sumeya Ali har sammenlignet forekomsten av sopp og bakterier i dusjene på skolen og hjemme. Renée Fjellstad var også på gruppa, men ikke tilstede når bildet ble tatt.  

 

 

 

Klikk for stort bildeF. v. Dennis Berntsen, Johannes Skivdal, Eirik Johansen og Mathias Sundt Langebeck har sett på bakterieveksten før og etter vask på ulike overflater. Mobiltelefonen er en bakterieversting og mye verre enn dosetet!    

 

Klikk for stort bildeF. v. David Hoel, Jonas Listou, Ella Klausen og Thomas Kallasten Pedersen har gitt sitt forskningsprosjekt tittelen «Kampen om badeentusiastene i Østfold. De har undersøkt forekomsten av hardhet, bakteriekultur, fargetall og pH-verdi i saltvann og ferskvann. Prøvene er hentet fra 3. dam i Fredrikstad, Iddefjorden i Halden, Tunevannet i Sarpsborg og Foten i Fredrikstad. De fant ut at Tunevannet har best badevann!    

 

   

 

Klikk for stort bildeF. v. Selma Olsen Storbugt, Simon Strømnes og Mathias Skogen-Karstensen har studert hvordan miljø påvirker veksten av sopp og bakterier i dusj.