Deltar i forskningsprosjekt

Elevene og lærerne i 2STUE skal i løpet av mai delta i et forskningsprosjekt om IKT i skolen.

Illustrasjonsbilde, databruk i skolen - Klikk for stort bilde

Prosjektet er i regi av Utdanningsdirektoratet og gjennomføres i samarbeid med SINTEF.

Undersøkelsen har fått tittelen «Monitor 2019» og har som mål å kartlegge den digitale tilstanden i norske barnehager og skoler. Kort fortalt handler det om hvordan elever bruker digitale verktøy i undervisningen på skolen og hvilket utstyr skolene har, som elevene kan bruke. Det er også noen spørsmål om hvordan elevene bruker, eller ikke bruker, mobiltelefon på skolen.

Resultater fra analysene gir et viktig bidrag til det nasjonale kunnskapsgrunnlaget om digitalisering i barnehage- og skolesektoren. Resultatene vil bli gjort tilgjengelige gjennom Utdanningsdirektoratets ulike kanaler i perioden 2019- 2020. SINTEF vil benytte dataene til videre forskning på feltet.

Hvis du har spørsmål til studien, ta kontakt med:

• Utdanningsdirektoratet ved prosjektleder Elin Johanne Reite.

• SINTEF Digital ved seniorforsker Lisbeth Øyum.

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på e-post eller telefon: 55 58 21 17.