Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Sciencelinja

Vil du oppleve noe helt nytt og innovativrikt på veien til spesiell studiekompetanse?

Studiespesialisering - Sciencelinja

Følg oss på Facebook

Vi tilbyr en helt ny og unik og innovativ vei til studiekompetanse. Gjennom å kombinere fagområdene entreprenørskap, internasjonalisering og realfag vil vi gi deg en unik mulighet til å tilegne seg kunnskaper og erfaringer i nær kontakt med næringslivet.

 • Dette er studietilbudet for deg som liker naturfag og matematikk på ungdomsskolen og som vil litt ekstra med skolen. Vurderer du et yrke innen ingeniør, medisin, veterinær, forskning, miljøfag, teknologi, økonomi eller ledelse er dette studiet for deg. Dette er utdanningsprogrammet for deg som ønsker å satse på matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske studier.
 • Her kan du velge et studieløp på studieforberedende utdanningsprogram som nettopp knytter lokalt næringsliv opp mot realfagene som matematikk, teknologi, kjemi, fysikk og biologi, samt knytter dette mot entreprenørskap og et internasjonalt perspektiv gjennom blant annet bruk av språk som en del av fagtilbudet.
 • Dette vil være et utdanningsprogram med et utstrakt samarbeid med institusjoner og næringsliv utenfor skolen. Det gir deg bedre forståelse av nytten av de ulike skolefagene. Du vil gjennomføre egne forskningsprosjekter, få innsikt i hvordan næringslivet tenker og jobber innenfor den teknologiske og realfaglige sektor. Da får du knyttet norsk, matematikk, samfunnsfag og andre fellesfag samt alle realfagene inn i en helhetlig tankegang rundt utviklingen av egen skolegang.


  Dette er Sciencelinja:

  • En ny vei til spesiell studiekompetanse
  • Ny skolehverdag med ny og spennende læringsarena
  • Med fordypningsfagene:
   • Teknologi og forskningslære
   • Matematikk
   • Fysikk
   • Kjemi
   • Biologi
   • Entreprenørskap og bedriftsutvikling
   • Internasjonal engelsk

  På Sciencelinja vil du:

  • Lære realfag på en inspirerende og integrert måte
  • Lære å starte og lede kreative og attraktive ungdomsbedrifter
  • Lære å bruke innovative og kreative metoder
  • Få inspirasjon fra ulike arenaer – næringsliv og institusjoner
  • Få etterspurt kompetanse uansett yrkesvalg
  • Få bedre grunnlag for karrierevalg

  Du vil oppleve:

  • Å tilegne deg kunnskaper i nær kontakt med arbeidslivet
  • Å kombinere teori med praktisk arbeid
  • Å lære i samarbeid med andre
  • Å arbeide i samarbeid med mentorer
  • Å utvikle nye, selvstendige produkter/tjenester i egen bedrift
  • Å utvikle et svært solid grunnlag for videre studier

  Fag- og timefordeling finner du her. 

  Du kan også lese mer om hva har vi fått til på Greåker vgs og om hva du lærer på scienslinja - se linken i den blå boksen til høyre.    

  Du kan søke tilbudet på VIGO under "studiespesialisering - Sciencelinja".
Sist endret 16.03.2016

Lærerplan

Her finner du lærerplan og annen informasjon fra utdanningsdirektoratet