Lytt til teksten
a a a
Utskriftsvennlig versjon Tips en venn

Helsefremmende skoler

 

Greåker videregående skole er en Helsefremmende skole som skal videreføre og forsterke arbeidet med helsefremmende skoler i Østfold.

Arbeidet med helsefremmende skoler er forankret i lovverket, fylkesplanen, i regional plan for folkehelse i Østfold og i «Krafttak for læring 2012-2016».

 

 

Hva?

Med helsefremmende skoler forstår Østfold fylkeskommune skoler som styrker elevenes og personalets fysiske og psykiske helse, gjennom å ha fokus på skolemiljøet, undervisningstilbudet og undervisningssituasjonen, samt å ha systematisk forankring av det helsefremmende arbeidet.

 

Hvorfor?

Bidra til at flere består, med bedre resultat 

Utjevning av sosial ulikhet 

 

Hvordan?

Gjennom tilrettelegging for Fysisk aktivitet, gode kostvalg/kostvaner og trivselstiltak er våre tre kjerneområder innenfor dette arbeidet.

 

Eksempler på tiltak:

•«Den gode timen og husreglene»

•Drømmeskolen 

•Interessedelt kroppsøving

•«Ut på tur»

•Trening for ansatte og elever

•Friminuttsaktiviteter

•Motivasjonsgrupper og samtalegrupper

•Skolestart programmer

•Markering av verdensdagen for psykisk helse,

•Fruktordning

Sist endret 19.12.2015