Lytt til teksten
a a a
 
Nullmobbing.jpg

 

Foto: Ariel

Ta kontakt med elevtjenesten så kan du få veiledning og råd fra skolerådgivere, sosialfaglig rådgiver, miljøveileder, skolehelsesjenesten, koordinator for minoritetsspråklige og spesialpedagog. Vi hjelper deg med faglige, pedagogiske og sosiale spørsmål og / eller forhold av helsemessig og personlig art.

Vi samarbeider med PPT/OT

Taushetsplikten

Hver enkelt i elevtjenesten har taushetsplikt om opplysninger, hjemmeforhold, sykdom eller spørsmål av privat karakter. Slik informasjon kan ikke bringes videre før samtykkeerklæring fra elev og/eller foresatte foreligger.

 

Medlemmer i elevtjenesten er Trude Myrvold Kruse (utdanningsleder)

Hanne Scheele Hauge, Lene Marie Johnsen og Christine Jensen-Moskvil (rådgivere)

Shem Feka (miljøveileder)

Birgitte Antonsen (sosialfaglig rådgiver)

Mona Tvete og Anette Nilsen Paul, Miriam I. Englund(helsesøster)

Per Vidar Nilsen (psykiatrisk sykepleier)

Nga Thi Lam (psykolog)

Siri Edsem Lillemoen (koordinator for minioritetsspråklige)

Skolens rådgivere
Rådgiver elever.JPG

Rådgivertjenesten består av karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning.

Les mer om Skolens rådgivere
Miljøveileder
Miljøveileder elever.JPG

Miljøveiledertjenesten arbeider med aktivitetstilbud for elevene på tvers av utdanningsprogram, kultur og etnisitet.

Les mer om Miljøveileder
Sosialfaglig rådgiver
Sosialfaglig elever.JPG

Skolen har knyttet til seg egen sosialfaglig rådgiver.

Les mer om Sosialfaglig rådgiver
Skolehelsetjenesten
Helsetjenesten elever.JPG

Skolehelsetjenesten består av helsesøster, psykiatrisk sykepleier, psykolog og lege.

Les mer om Skolehelsetjenesten
Minoritetsrådgiver

Skolen har egen minoritetsrådgiver.

Les mer om Minoritetsrådgiver

Ressurser

utdanning.no

Utdanning.no er en nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring, og eies av Kunnskapsdepartementet.

VIGO

Dette er siden for deg som skal søke videregående opplæring i skole eller bedrift, fagskole eller voksen opplæring.

ung.no

På ung.no finner du mange tjenster samlet.

vilbli.no

Vilbli.no er en informasjonstjesete for søkere til videregående opplæring.

Lånekassen

Lånekassen gjør utdanning mulig

 

Søke skoleplass?

1. februar (særskilt søknad)

1. mars (ordinær søknad)