Når elever skal på utveksling i utlandet

Når en elev vil ha et skoleår i utlandet (normalt vg2), er dette noe som bør overveies nøye. Det er mange hensyn å ta og en fast prosess som må følges. Det er viktig at det er dialog mellom eleven og skolen i denne prosessen. Nedenfor beskrives prosessen trinnvis.

Prosess for elever som skal gå vg2 i utlandet

Kontakt

Grete Normann Tofteberg
E-post
Telefon 69 10 20 11
Mobil 948 22 190