Livsmestringsplan

”Å utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måte. Å skape en trygghet og tro på egne evner til å mestre også i fremtiden.”
(Prebensen & Hegestad, LNU, 2017)

Greåker vgs har en lokal livsmestringsplan som bygger på styringsdokumentet "Retten til et trygt og godt skolemiljø" fra Østfold fylkeskommune.

I livsmestringsplanen finner du også varslingsskjema for melding av brudd på retten til et trygt og godt skolemiljø.

Livsmestringsplan og handlingsplaner

Kontakt

Kristin Danielsen
E-post
Telefon 69 10 20 10
Mobil 926 56 466