Fravær/egenmelding

Ved akutt fravær grunnet egen sykdom eller syke barn, skal både nærmeste leder og vikaransvarlig i administrasjonen varsles så raskt som mulig. Det blir til vanlig ikke satt inn vikar ved første dags sykdom.

Merk! Fra fylkeskommunal PC eller Mac har ansatte automatisk innlogging til personal- og lederhåndboken, samt HMS håndboken via denne lenken. Gå inn i personalhåndboken via denne lenken først, så vil direktelenkene i teksten nedenfor fungere som de skal.

 

Se sykefraværsrutine i personalhåndboken

Så sant det er mulig, ønsker vi at det tilrettelegges for læring ved at elevene får beskjed om hva de skal gjøre. Dette kan gjøres via kommunikasjonsportaler som Teams eller OneNote, eller ved å gi beskjeder via skolens vikaransvarlig.

Egenmelding ved egen sykdom
ØFK er en IA-bedrift. Det innebærer bl.a. at antall egenmeldingsdager er 24 kalenderdager i løpet av en løpende 12 måneders periode, og at du kan benytte inntil 8 sammenhengende egenmeldingsdager før arbeidsgiver krever legeerklæring. Ved sykdom over helg, teller lørdag og søndag som sykefraværsdager. Eksempel: syk fra og med torsdag til og med mandag = 5 egenmeldingsdager.

Rett til egenmeldt sykefravær inntrer etter at du har vært ansatt i 2 måneder.

Les mer om egenmeldt fravær i personalhåndboken

Egenmelding ved barns sykdom
Bestemmelsene gjelder normalt inntil det kalenderåret barnet fyller 12 år.

1-2 barn: Foreldre med omsorg for ett eller to barn, har rett til omsorgspenger i inntil 10 arbeidsdager per forelder hvert kalenderår.

For forelder som er alene om omsorgen utvides retten til 20 dager.

3 barn eller flere: Foreldre som har omsorg for tre barn eller flere, får utvidet rett til fri med omsorgspenger i inntil 15 dager per forelder per kalenderår.

Forelder som er alene om omsorgen, får utvidet retten til 30 dager.

Les mer om rettigheter ved barns sykdom i personalhåndboken

Egenmelding leveres i Visma
Egenmelding for korttidsfravær skal snarest mulig leveres via Visma Enterprise.

  • Søk opp Visma Enterprise Skrivebordsprogram via Windowsmenyen på PCn din
  • Velg "Meg selv" --> Personalskjema --> Grønn knapp "Ny" --> Nytt fravær

Kontakt

Grete Normann Tofteberg
E-post
Telefon 69 10 20 11
Mobil 948 22 190
Tone Sidsel Rosnes
Økonomi- og personalrådgiver
E-post
Telefon 69 10 20 14
Mobil 994 25 913
Marianne Edvardsen
konsulent
E-post
Telefon 69 10 20 22
Mobil 906 33 459