Kommunikasjonsstrategi

Greåker vgs. er avhengig av et godt omdømme for å tiltrekke seg dyktige medarbeidere og nye elever. Som en hjelp i dette arbeidet, har Greåker utarbeidet en egen kommunikasjonsstrategi, som setter mål og fordeler ansvar for både den interne og eksterne kommunikasjonen.  

Klikk for stort bilde

Omdømmet bygges innenfra, og god intern kommunikasjon er en forutsetning for at den eksterne kommunikasjonen fungerer best mulig. Skolens ansatte og elever er de viktigste ambassadørene i omdømmearbeidet, og deres bidrag er avgjørende for at Greåker når sine mål. 

På Greåker tar samtlige medarbeidere del i det daglige kommunikasjonsarbeidet, om enn på ulike arenaer og mot ulike målgrupper. Derfor skal kommunikasjonsstrategien omfatte alle, og ikke kun ledelsen eller andre med et særskilt kommunikasjonsansvar.

Kommunikasjonsstrategien gir noen kjøreregler som alle ansatte må forholde seg til.

 

Følgende dokumenter utgjør Kommunikasjonsstrategien: