Digital opplæring - hva innebærer det?

Nytt 3. april: Viken fylkeskommune har i dag bestemt at vi skal fortsette med digital undervisning den første uken etter påske, det vil si 14. til 17. april. 

8. april bestemmer regjeringen hvilke nasjonale tiltak som skal videreføres. Kriseledelsen i Viken vil etter dette samles for å beslutte hvilke tiltak som skal gjelde for de videregående skolene fra 20. april og frem mot sommeren. Det betyr at vi på ettermiddagen onsdag 8. april får beskjed om vi skal fortsette med digital opplæring også etter den første skoleuka etter påske.

Informasjon til elever og foresatte om undervisning, vurderinger, praksis, eksamen, fravær med mer.
hender holder kulepenn og jobber på PC - Klikk for stort bilde Istock/fizkes

Denne siden ble sist oppdatert 03.04.2020

 

Kjære elever og foresatte

Fredag 13. mars ble undervisningen flyttet over til digitale flater. Erfaringen så langt er god, og både elever og lærere imponerer oss med sitt pågangsmot, tilpasningsevne og engasjement.

Din oppgave nummer en som elev er nå å gjennomføre skoledagen, være disiplinert og sikre vurderingsgrunnlaget ditt i fagene. Du skal fortsatt følge timeplanen og ha kontakt med din kontaktlærer og faglærere i Teams og OneNote. Der får du vite hva du skal gjøre i alle fag.  Kontaktlærerne og faglærerne sørger for å lage opplegg og følge deg opp faglig.

Blir du syk og ikke klarer å følge digital undervisning skal du gi din kontaktlærer umiddelbar beskjed.

Våre lærere samarbeider og avklarer med hverandre daglig for å tilpasse f.eks. antall innleveringer og oppgavefrister og skal sørge for å ta hensyn til at både du og lærerkollegaer er i en helt uvanlig og utfordrende situasjon. Vi skal konsentrere oss om å sikre et så bredt vurderingsgrunnlag som mulig i alle fag i alle utdanningsprogram.

Elevtjenesten og skolehelsetjenesten er fortsatt der for å hjelpe deg og svare på spørsmål. Du når dem både på mobil, e-post og i Teams. Det er ansatte i resepsjonen og på IT-kontoret mandag til fredag, mellom klokken 10.00 og 14.00.

Ta kontakt med meg dersom du har spørsmål. Ring, bruk chat på Teams eller send meg en e-post. Les også informasjonen under nøye. Der finner du forhåpentligvis mange av svarene du leter etter.  

Jeg ønsker dere gode digitale skoledager, ta vare på deg selv og de rundt deg. Følg alle nasjonale føringer slik at smittefaren reduseres. Vær digitalt sosiale sammen og vær der for hverandre.

 

Vennlig hilsen

Kristin Danielsen

rektor

 

Digital undervisning - hva innebærer det?