Karriereveiledere

Elevtjenesten er opptatt av at du har det bra på skolen og at du blir kjent med alle dine muligheter for å nå dine mål karrieremessig.

Vi i elevtjenesten kan hjelpe deg både med veiledning innen hvilke studier og studiesteder som er aktuelle for deg, og hvilket yrke du kan utdanne deg for. Det viktig å ha det bra på skolen og å vite hva målet med utdanningen er, og derfor kan vi hjelpe deg med å gjøre at skoledagen din er oppleves som positiv.

Utdanning- og yrkesveiledning

Vi tar gjerne en karriereveiledningssamtale med deg for å bevisstgjøre deg i forhold til kompetanse og muligheter. Fokuset i samtalen vil ligge på hvilke interesser og kompetanse du har eller kan utvikle, for å nå dine mål for videre studier eller i arbeidslivet.

Sosialpedagogisk veiledning

Du kan få hjelp til å finne deg til rette i opplæringen ved at vi ser på dine faglige utfordringer eller ulike personlige og sosiale områder som du opplever som strevsomme.

Taushetsplikt

Hver enkelt i elevtjenesten har taushetsplikt om opplysninger, hjemmeforhold, sykdom eller spørsmål av privat karakter. Slik informasjon kan ikke bringes videre før samtykkeerklæring fra elev og/eller foresatte foreligger.

Kontakt

Hanne Kristin Scheele Hauge
E-post
Telefon 69 10 20 28
Mobil 957 67 883
Silje Treimo Persson
E-post
Telefon 69 10 20 27
Mobil 900 74 515
Camilla Engh
E-post
Telefon 69 10 20 68
Mobil 959 60 705
Christine Jensen-Moskvil
E-post
Telefon 69 10 20 29
Mobil 480 00 677
Lene Marie Johnsen
E-post
Telefon 69 10 20 30
Mobil 476 23 308